הנצחת הנספים והקהילות היהודיות ביום השואה הבינלאומי

שם המיזם: הנצחת הנספים והקהילות היהודיות ביום השואה הבינלאומי
שם היזם: גלבוע כהן
שם מוסד: אורט למדעים וטכנולוגיה, חולון
גילאים: על-יסודי
שנה: 2015על היוזמה:
בקמפוס "אורט חולון" יזמו התלמידים תערוכה מרגשת המנציחה את הקהילות היהודיות והנספים לציון יום השואה הבינלאומי.
כמדי שנה מצוין בעולם יום השואה הבינלאומי בתאריך 27/1, יום שחרור מחנה אושוויץ על ידי כוחות הברית.
בקמפוס השש שנתי "אורט חולון" פעלה כל כיתה ושכבה על מנת להעניק מימד אנושי לציון יום השואה הבינלאומי.
במסגרת הפעילות החינוכית האישית והכיתתית, חיפש כל תלמיד מידע על איש, אישה, ילדה וילד שנספו במהלך התקופה הנוראית. בנוסף כל כיתה הכינה עבודת חקר על קהילה יהודית מאזור מסויים. שכבת ז' התמקדה בעיר אמסטרדם כחלק מסיפורה של הילדה אנה פרנק וכיתות נוספות עסקו בקהילות צפון אפריקה, אשר גם עליהן לא פסחה השואה. מטבע הדברים ולקראת המסע לפולין, חקרו כיתות שכבת י"א את עריה השונות של פולין, הצורר הנאצי לשלוחיו היכה והכחיד קהילות שלמות.
יתר השכבות התמקדו בקהילות אירופה השונות.
בסופו של תהליך ממושך, נפתחה השבוע התערוכה אשר מציגה את עבודות החקר על הקהילות לצד כ-1,400 נרות דולקים המנציחות את שמות הנספים, שנרצחו ואינם.
יש בפעילות זו לא רק הנצחה אלא גם הפעלה,הפנמה והעשרה. התלמידים חקרו וגילו על אנשים, על עולמות מלאי תוכן, שנסתלקו מן העולם. הרצון היה להפוך את בני הנוער לפעילים ומתעניינים. במהלך הלמידה הפעילה והמשמעותית עלו סוגיות ודילמות לא פשוטות. היה זה תהליך מורכב ומיוחד. אנו מקווים, כי האמירה "להיות אדם" תהפוך לערך מהותי, אשר תסייע לעתיד
טוב יותר לילדינו.
בתערוכה שהוצגה הופיעו למעלה מ-25 "קאפות" ועליהן חקר הקהילות, תלמידי כלל הקמפוס, מ-ז' ועד י"ב לקחו בה חלק, בנוסף לכך הונחו על רצפת האולם 6 כוכבים ולצידן נרות דולקים. על כל נר צויינו בכתב יד פרטי הנספה לשם הנצחתו. לאורך כל התערוכה הופיעה מצגת שאף סיפרה על הערות התלמידים במהלך העבודה הרבה שנעשתה.
לראשונה מדובר בהנצחה שבה לקחו חלק כל תלמידי השכבות, שסיירו כולם בין מוצגי התערוכה והתרגשו עד מאוד.

 

תגובות